آموزش آنلاین کلاس درس را مستقیماً به حضور شما می آورد. با یادگیری از راه دور، مجبور نیستید به مکان های دور سفر کنید یا حتی هزینه های گزاف بابت شهریه پرداخت کنید. می توانید، بدون اینکه لازم باشد خانه خود را ترک کنید، منابع یادگیری کم ‌هزینه و رایگان را پیدا کنید. همه ‌چیزی که برای بهره بردن از مزایای آموزش آنلاین نیاز دارید یک رایانه (یا دستگاهی مشابه) و یک ارتباط اینترنت قابل ‌اتکا است. آموزش آنلاین به افراد با سبک های یادگیری متفاوت کمک می کند، انطباق پذیری بیشتر با افراد دارای اهداف خاص را نیز فراهم می کند. برخی افراد برای پیشرفت شخصی آموزش دریافت می کنند، درحالی که سایرین برای پیشرفت کاری به دانشگاه می روند. مهم نیست چه هدفی در ذهن دارید، آموزش آنلاین می تواند به شما دقیقاً همان چیزی را بدهد که نیاز دارید.