آزمون پایان ترم Html & Css

جهت نمایش آزمون روی دکمه زیر کلیک کنید. جواب آزمون را حداکثر تا ساعت 18:30 (دوشنبه تاریخ 1400/06/22) به تلگرام…

آزمون میان ترم Html

جهت نمایش آزمون روی دکمه زیر کلیک کنید. جواب آزمون را حداکثر تا ساعت 22 امشب (چهارشنبه تاریخ 1400/06/10) به…
فهرست