ماده 1) طرفین قرارداد
ماده 2) موضوع قرارداد

ماده 3) شروع قرارداد
– این قرارداد به محض امضای طرفین قرارداد نافذ خواهد بود.
– مدت انجام قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت ….. روز کاری بوده و شروع آن پس از پرداخت مبلغ پيش پرداخت و ارائه مطالب از طرف کارفرما می باشد.

ماده 4) مبلغ قرارداد
** تبصره یک: بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدید دامنه و هاست پس از اعلام مجری در سررسید هر سال، مجری هیچگونه مسئولیتی در قبال عواقب از بین رفتن اطلاعات و داده های سایت و هرگونه خسارات وارده به سیستم را نخواهد داشت.
** تبصره دو: هزینه های مربوط به خرید پنل پیامکی، چت آنلاین با امکانات فوق پیشرفته و یا موارد درخواستی جدید که نیاز به خرید یا تهیه از سایر شرکتها می باشد بر عهده کارفرما می باشد.

ماده 5) پرداخت حق الزحمه
– کارفرما موظف است حق الزحمه فعالیت های انجام شده توسط مجری را بصورت نقدی پرداخت نماید .
– کارفرما به عنوان پیش پرداخت باید حداقل 50 درصد قرارداد را به محض عقد قرارداد به مجری پرداخت کند و مابقی حق الزحمه در فازهای دوم 25 درصد و فاز سوم 25 درصد پرداخت گردد.

ماده 6) تعهدات طرفین
طرفین با نهایت حسن نیت ملزم به انجام تعهدات ذیل می باشند:

الف-  تعهدات مجری
– مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در ماده 3 به کارفرما تحویل نماید.
– مجری موظف است نسبت به تامین نیروی انسانی و کارشناسان لازم جهت اجرای مفاد قرارداد اقدام کند. مجری نمی تواند اجرای مفاد قرارداد را کلاً یا جزئاً به غیر واگذار نماید.
– مجری تعهد می نماید در صورت درخواست کارفرما عملیات توسعه موضوع قرارداد را طی عقد قرارداد جدیدی عهده دار گردد.
– مجری به مدت سه ماه پس از تحویل کامل، نظارت بر فعالیت سایت شامل اشکالات نرم افزاری و منطقی را بعهده می گیرد. بدیهی است این نظارت شامل مواردی از قبیل تغییر در طراحی و ساختار سایت و یا کم و زیاد کردن ماژولهای موضوع قرارداد نبوده و در صورت درخواست مجری، بصورت جداگانه صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
– مجری هیچ گونه مالکیتی بابت دامنه کارفرما ندارد و مالکیت دامنه متعلق به کارفرما می باشد و هر زمان که کارفرما درخواست نماید انتقال دامنه به نام وی و یا فرد معرفی شده انجام می شود.
– مجری متعهد می گردد رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را در اختیارکارفرما یا نماینده وی قرار دهد.
– مجری متعهد می گردد آموزشهای لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.
– مجری متعهد می شود اصل امانتداری را در مورد مطالب گرفته از کارفرما را رعایت نموده و از افشاء اسرار کاری خودداری نماید. لیکن هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
– اطلاع دادن و یادآوری به کارفرما 30 روز کاری قبل از تاریخ انقضای هاست و دامنه به عهده مجری می باشد.
– مجری برای افزایش امنیت سایت و هاست و پشتیبانی از سایت می تواند از تمامی راهکاری فنی استفاده کند.

ب– تعهدات کارفرما
– کارفرما متعهد می گردد فردی را بعنوان نماینده تام الاختیار خود برای نظارت پیاده سازی موضوع قرارداد به مجری معرفی نماید و کلیه مکاتبات از طریق این شخص و ایمیلی که کارفرما مشخص می کند انجام می شود.
– کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی سایت را در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به مجری، مجری هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در ماده 2 بر عهده نخواهد داشت.
– کارفرما موظف است نام و لینک سایت مجری را به عنوان طراح و پشتیبان، تا هر زمان که از سایت و مدیریت محتوای ساخته شده توسط مجری استفاده شود، در فوتر صفحه اصلی سایت خود درج کند .
– پرداخت هزینه تهیه دامنه جدید و تمدید دامنه و هاست و یا افزایش فضای مورد نیاز برای هاست سایت بر عهده کارفرما می باشد.

ماده 7) حل و فصل اختلافات
تمامی اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا باید از طریق مذاکره و سازش میان طرفین حل و فصل گردد و در صورت عدم توافق و رفع اختلافات، نظر جناب آقای …………/ سرکار خانم…………….. بعنوان داور مرضی الطرفین ملاک عمل بوده و لازم الاتباع برای طرفین خواهد بود. در غیر این صورت اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح قابل پیگیری خواهد بود.

فهرست